Når du gir en skog i gave, gir du en gave som kan gi glede i generasjoner. Dette er ikke bare en vakker symbolsk gave, men også en gave til planeten vår og en gave som vil vokse seg større og viktigere år for år.

For å bekjempe verdens klimautfordringer trenger planeten vår mer skog. Trær og skogområder spiller en viktig rolle for verdens klima, både fordi de tar opp og lagrer karbon, og fordi de er tilholdssted for inntil 90 prosent av alle landlevende dyr og planter vi kjenner.

«Den beste tiden å plante et tre er for 20 år siden. Den nest beste tiden er nå.»

– Kinesisk ordtak

Visste du at trær ikke kan leve alene, men er en del av en superorganisme som er gjensidig avhengig av hverandre? Skogen påvirker vannsyklusen og trær skaper et stabilt klima. Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og elvesystemer som forsyner millioner av etiopiere med strøm, drikkevann og vanning til jordbruk. Avskoging fører dermed til endret mikroklima og nedbørsmønstre, og bidrar til de globale klimaendringene. Planting av skog i Etiopia er en nøkkel til å sikre lokalt klima, forsyne landsbyer med bioenergi og binde jordsmonnet der maten dyrkes. I Etiopia er avskogingen, og omfanget av den, derfor nesten uopprettelig. Og tradisjonell skogplanting vil fungere dårlig.

Men det finnes håp. De ortodokse kirkene bevarte kirkeskogene, og i dag har de blitt sentrum for håp for framtiden. Prester, forskere og lokalsamfunnet jobber nå sammen for å bevare disse skogene, og Kirkens Nødhjelp og våre partnere er en del av dette nettverket.

En skog trenger trær for å vokse

I Norge selges det omlag 2 millioner juletrær hvert år. Gjennom å kjøpe årets julegave fra Kirkens Nødhjelp, gir du «ekstra» juletrær til kirkeskogene i Etiopia – et prosjekt som skal dyrke 108 hektar med ny og livsviktig skog de neste tre årene. I et land hvor kun 11% av skogen består, vil ditt bidrag til å gjøre skogen enda litt større være betydelig!

I Etiopia spirer et stort håp. For over 100 år siden var Etiopia et grønt og frodig land, hvorav nesten halvparten var dekket av trær. Nå anslås det at kun 11 prosent av skogene er bevart. Til tross for kraftig avskoging har de ortodokse kirkene klart å bevare kirkeskogene, som i dag ligger som fantastiske grønne oaser i et ellers tørt landskap. Noen av dem anslås å være 1500 år gamle. Dette har satt fart i et prosjekt som prester, forskere, Kirkens Nødhjelp, våre partnere, norske myndigheter og lokalsamfunn står sammen om. For å redde det grønne som er igjen, og la kirkeskogene gi nytt liv til skogene som ble borte.

For å forsterke den positive klimaeffekten av julens viktigste tre, vil skogen du gir bort også bidra til å bevare skog i et annet prosjekt. Gjennom tilgjengeliggjøring av materialer og opplæring av mennesker i en flyktningleir i Chad, kan de bygge og bruke solovner til matlaging. Dette er billigere og enklere, og sparer ikke minst trær fra å bli hugget og brukt som brensel. Denne delen av gaven din er et samarbeid med det norske klimaselskapet CHOOOSE.

Når vi investerer i natur og miljø, kan vi oppnå våre globale mål for å bekjempe klimaendringer, skaffe mat og vann – men også skape fred, likestilling og sikkerhet på en bærekraftig måte.

Dersom du er interessert i å gi en skog i julegave til dine ansatte, vennligst ta kontakt med oss på e-post: bedrift@nca.no.

Takk for din gave!

Hva skjer når du kjøper en skog?

Du mottar et kort som viser at du har plantet trær i Etiopia. Det viser det positive avtrykket gaven din har for mennesker, kloden og klimaet.

En skog trenger trær for å vokse. Ditt viktigste tre denne julen blir en del av Etiopias kirkeskoger – et prosjekt som skal gi planeten vår 108 hektar skog i løpet av 3 år.

Gjennom Chooose bidrar gaven din også med en solcelledreven kokeplate til en familie på flukt i Chad. Da bevarer vi skog i et av verdens fattigste land.

Bli med å bygge opp skogen som ble borte

  • Etiopia lanserte i 2011, som det første av de større landene i Afrika, en ambisiøs og grønn nasjonal utviklingsplan.
  • Landet ønsker å opprettholde sin sterke økonomiske vekst gjennom tilpassing til klimaendringer, og uten å øke de nasjonale klimautslippene.
  • Prosjekt Kirkeskog bidrar til dette arbeidet ved å sikre skogressurser som er viktig for biologisk mangfold, og for å utjevne klimaendringer for en mer bærekraftig natur. Målet er å utvikle en «kirkeskog-metode» som skal skape et skogareal på 108 hektar i løpet av 3 år.
  • Skogen vil bli et naturlig vanntårn for våtmarker og elvesystemer som forsyner tusenvis av etiopiere med strøm, drikkevann og vann til jordbruk. Vi vet også at skog fanger regn og annen fuktighet i luften som bidrar til at vannet trenger ned i bakken og sørger for vann til økosystemet.
  • Vi tror på å involvere og mobilisere lokalt, for å aktivt bidra til en utvikling av eget livsgrunnlag og å bedre takle klimautfordringene. Det ortodokse presteskapet er derfor en viktig faktor i prosjektet. For å sikre en bærekraftig og varig utvikling, bidrar de som ambassadører og viktige talsmenn for klima, og får andre til å gjøre det samme.
  • 9.000 mennesker i flere lokalsamfunn blir mobilisert og 29.000 mennesker vil ha indirekte nytte av prosjektet.